บริษัท โตไคริคะ เยี่ยมชมกระบวนการ และการปรับปรุงคุณภาพ ข้าวสารร่วมกำชัย

บริษัท โตไคริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการและการปรับปรุงคุณภาพ ข้าวสารร่วมกำชัย เป็นการเยี่ยมชมการบริหาร การจัดการในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก้าวไกลสู่สากลและภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิตมาตราฐานการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้าวสารมีคุณภาพดี สำหรับลูกค้า

2015-10-29T14:51:38+00:00