การเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลและเพิ่มความแข็งแกร่ง สู่ปีที่ 7

การเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลและเพิ่มความแข็งแกร่ง สู่ปีที่ 7 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI

2015-10-29T14:50:35+00:00