บริษัทร่วมกำชัยได้รับรางวัล Best Practice Model

บริษัทร่วมกำชัยได้รับรางวัล Best Practice Model โครงการ ” ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โลจิสติกส์” รุ่นที่ 7 ประจำปี  พ.ศ 2558 โดยรับมอบรางวัล จาก ผ.อ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวจพาณิชย์ ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

2015-11-02T09:10:21+00:00