ข่าวและกิจกรรม

October 2015

บริษัท โตไคริคะ เยี่ยมชมกระบวนการ และการปรับปรุงคุณภาพ ข้าวสารร่วมกำชัย

บริษัท โตไคริคะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขอเข้าเยี่ยมชมกระบวนการและการปรับปรุงคุณภาพ ข้าวสารร่วมกำชัย เป็นการเยี่ยมชมการบริหาร การจัดการในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก้าวไกลสู่สากลและภาพรวมของโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิตมาตราฐานการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้าวสารมีคุณภาพดี สำหรับลูกค้า

การเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลและเพิ่มความแข็งแกร่ง สู่ปีที่ 7

การเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลและเพิ่มความแข็งแกร่ง สู่ปีที่ 7 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค OPOAI

บริษัทร่วมกำชัยได้รับรางวัล Best Practice Model

บริษัทร่วมกำชัยได้รับรางวัล Best Practice Model โครงการ " ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โลจิสติกส์" รุ่นที่ 7 ประจำปี  พ.ศ 2558 โดยรับมอบรางวัล จาก ผ.อ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวจพาณิชย์ ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ. โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ