เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา 2018-03-22T06:04:21+00:00

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวถุงที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก

ด้วยปรัชญาการผลิตที่เน้น “คุณภาพ” เริ่มต้นตั้งแต่การคัดสรรข้าวสาร จากแหล่งข้าว ที่ดี ที่สุดใน ประเทศไทย นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น และตรวจสอบคุณภาพโดย ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ทำให้เราได้ข้าวสารที่คุณภาพดี ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสถาบันอาหารและกรมการค้าภายใน ทำให้เรามียอดขายเป็นอันดับ 1 ในใจภาคตะวันออก มากกว่า 30 ปี

นอกจากกระบวนการผลิตที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ทาง ร่วมกำชัย ยังคำนึงถึงคุณภาพ พนักงาน โดยมีการพัฒนาทักษะในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับสากล รับรองโดย
กระทรวงพานิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆของลูกค้า ทำให้  ร่วมกำชัย ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทุกกลุ่มแถบภาคตะวันออก